©2015-2018 Simonsen Design Selskap

All content by Filip Simonsen.

Kom på besøk!

Kontakt meg!

Velkommen til SDS, her har vi fokus på

business innovasjon, design strategi,

identitet, kommunikasjon og reklame.

Vi hjelper bedrifter med å forsterke sin merkevare og innoverer deres 

forretningsmodell, definerer og

kommuniserer deres tankesett og 

engasjerer oss med genuinitet.

Innsikt